Close

Usprawnienia #28 – Dużo nowości w Czasie pracy i Urlopach

W modułach Czas pracy i Urlopy pojawiło się sporo nowości. Dotyczą one m.in. harmonogramów, wniosków urlopowych oraz ustawień konfiguracyjnych obu modułów.

Pierwsza nowość to dodanie do raportu Ewidencja czasu pracy kolumny z liczbą godzin pracy dziennej. Dotyczy to przypadków, gdy harmonogram jest zatwierdzony w systemie podstawowym.

Dzienna liczba godzin w raporcie Ewidencja czasu pracy w aplikacji HRnest

Następne usprawnienie umożliwia ustalanie zaokrąglenia dla rejestrowanego czasu pracy. Oznacza to, że jeśli dla danego Pracownika istnieje harmonogram na dany dzień, to czas rozpoczęcia i zakończenia jest traktowany jako wartość bazowa.

Przykład: Pracownik w harmonogramie ma zaplanowane rozpoczęcie pracy o 8:35. W przypadku kiedy mamy ustawione zaokrąglanie na +-5 min, a Pracownik zacznie pracę w przedziale 8:30-8:40, to pojawi mu się czas 8:35.

Natomiast jeśli nie ma ustalonego harmonogramu, to wartością bazową jest pełna godzina i to od niej liczone są kolejne okresy, przykładowo zaokrąglanie do +-5 min jest dla godziny 8:00, 8:10, 8:20, 8:30 itd.

Zaokrąglanie rejestrowanego czasu pracy w aplikacji HRnest

Ponadto, pojawiła się opcja tworzenia szablonów dla harmonogramów na więcej niż 1 tydzień (tj. od 1 do 5 tygodni).

Tworzenie szablonów dla harmonogramów na więcej niż 1 tydzień w aplikacji HRnest

W konfiguracji modułu Czas pracy pojawiła się opcja włączania/wyłączania możliwości rejestracji czasu pracy przez Przełożonych i tworzących harmonogram dla swoich podwładnych.

Możliwości rejestracji czasu pracy przez Przełożonych i tworzących harmonogram dla swoich podwładnych w aplikacji HRnest

Ponadto, w ustawieniach będzie można wskazać, ile dni roboczych (bez sobót i niedziel) wstecz Pracownicy mogą rejestrować czas pracy.

Rejestracja zaległego czasu pracy w aplikacji HRnest

Ostatnią nowością w konfiguracji Czasu pracy jest możliwość włączenia edycji harmonogramu przez osobę tworzącą harmonogram oraz mającą uprawienia ‘Podgląd + edycja’ po tym, jak harmonogram został już zaakceptowany.

Edycja harmonogramu po tym jak został już zaakceptowany w aplikacji HRnest

Jeżeli zaś chodzi o nowości w module Urlopy, to w konfiguracji modułu dodaliśmy możliwość decydowania, czy wszyscy Pracownicy mogą wystawiać zaległe wnioski urlopowe.

Decydowanie o tym, kto może wystawiać zaległe wnioski urlopowe w aplikacji HRnest

W przeciwnym przypadku wnioski takie będą mogły wystawiać tylko osoby, które mają włączoną tę opcję w szczegółach ich konta.

Szczegóły konta pracownika w aplikacji HRnest

Dodaliśmy również możliwość samodzielnego włączania limitów indywidualnych dla poszczególnych typów wniosków.

Samodzielne włączanie limitów indywidualnych dla poszczególnych typów wniosków w aplikacji HRnest

Dodatkowo na liście wniosków urlopowych pojawił się checkbox, który umożliwi zaznaczenie wszystkich aktualnie widocznych wniosków.

Checkbox do zbiorowego zaznaczania wniosków urlopowych w aplikacji HRnest

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.