Close

Usprawnienia #21 – Kolejne ulepszenia w module Kartoteka oraz ustawianie maksymalnej liczby osób nieobecnych

Kolejne ulepszenia w module Kartoteka oraz ustawianie maksymalnej liczby osób nieobecnych.

Wprowadziliśmy w module Kartoteka możliwość dodawania aneksów. Będąc zalogowanym na konto Dział kadr, przejdź do modułu Kartoteka, a następnie wybierz podkategorię ‘Umowy’. Jeżeli klikniesz button ‘Dodaj nową umowę’ to pojawi się okno, w którym możesz wybrać nowy typ umowy ‘Aneks’.

Aneks do umowy

W przypadku pracownika, z którym została podpisana już jakaś umowa, pojawi się lista wyboru umowy, jakiej ma dotyczyć aneks. Dla pracowników, z którymi nie podpisano umowy, pojawi się informacja ‘Brak pozycji’ przy polu ‘do umowy’.

Kolejnym usprawnieniem w module Kartoteka jest dodawanie własnych powiadomień. Przejdź z lewego menu do sekcji ‘Konfiguracja’, następnie kliknij kafelek Konfiguracja ‘Kartoteka’ i wybierz zakładkę ‘Typy własnych powiadomień’. W tym miejscu możesz dodać nazwy powiadomień, jakie chcesz prezentować pracownikom.

Własne powiadomienia

Teraz możesz przejść do dodawania własnego powiadomienia. Wybierz z lewego menu „Kartoteka” -> ‘Własne powiadomienia’ i kliknij przycisk ‘Dodaj własne powiadomienie’.

Własne powiadomienia

W oknie wprowadź dane i wybierz typ powiadomienia.

Własne powiadomienia

Po kliknięciu przycisku ‘Dodaj’ pojawi się ekran, w którym wybieramy ustawienia dla naszego powiadomienia.

Własne powiadomienia

Wprowadziliśmy również usprawnienie dotyczące kontroli liczby osób nieobecnych. Przejdź z lewego menu do sekcji ‘Organizacja’ i wybierz zakładkę ‘Struktura’.

Limit osób nieobecnych

W tym miejscu pojawiła się możliwość definiowania limitu osób nieobecnych dla każdego z działów w firmie. Możesz ustawić taką liczbę na etapie dodawania nowego działu lub edytując istniejące działy. Do limitu wliczane są urlopy planowane oraz wnioski urlopowe, które jeszcze nie zostały zaakceptowane. Jeżeli limit zostanie przekroczony to pracownikowi na etapie wystawiania nowego wniosku urlopowego lub planowania urlopu pojawi się komunikat „Inna osoba z działu utworzyła już wniosek, lub plan we wskazanym zakresie dat.”

Limit osób nieobecnych

UWAGA: Limit maksymalnej liczby osób nieobecnych nie dotyczy konta Dział kadr (można dodawać wnioski/plany urlopowe ponad limit).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.