Close

Nowa funkcja: cykliczne raporty z listą osób nieobecnych

Wprowadziliśmy nowe udogodnienia do systemu - wypróbuj cykliczne raporty z listą osób nieobecnych!

Udostępniliśmy nową funkcję – automatyczne raporty z listą osób nieobecnych. Teraz na wybrany adres e-mail mogą przychodzić cykliczne powiadomienia o zaplanowanych nieobecnościach na wybrany okres. Raporty te można konfigurować z poziomu konta Działu kadr.

1. Aby dodać nowy raport, z bocznego menu wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Narzędzia.

Sprawdź nową funkcję w systemie HRnest - cykliczne raporty o nieobecnościach w firmie.

2. Przejdź do zakładki Automatyczne raporty. Z rozwijanych list wybierz parametry – wskaż dzień, w którym mają być wysyłane, godzinę wysyłki i adres e-mail, na który mają przychodzić. Zatwierdź nowy cykliczny raport przyciskiem Dodaj.

Wypróbuj nową funkcję systemu HRnest - automatycznie raporty z listą osób nieobecnych w firmie.

3. Nowy raport pojawił się na liście. Po prawej stronie znajdują się ikony, dzięki którym można wstrzymać (lub wznowić) wysyłkę, usunąć dany raport lub wysłać pojedynczy raport testowy.

Zobacz, jak działa nowa funckaj systemu HRnest - cyklinie wysyłane automatyczne raporty o nieobecnych w firmie.

Raporty, których wysyłka jest zaplanowana na każdy dzień roboczy, nie są wysyłane w święta uwzględnione w Kalendarzu dni wolnych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.