Close

moduł

URLOPY

Jak zaakceptować wniosek urlopowy pracownika?

Krok 1

Na Liście wniosków przy każdym dokumencie wymagającym Twojej akceptacji znajduje się niebieska ikona zatwierdzania. Listę ostatnio dodanych wniosków znajdziesz także na stronie głównej systemu. Kliknij we wniosek, który chcesz zaakceptować.

Przejście do wniosku urlopowego do zatwierdzenia w aplikacji HRnest

Krok 2

Wyświetlą się szczegóły danego dokumentu. Po zapoznaniu się ze szczegółami wniosku możesz dodać do niego swój komentarz i zatwierdzić, odrzucić wniosek lub cofnąć go do pracownika. Jeśli wszystkie dane są poprawne, wciśnij przycisk Zatwierdź.

Zatwierdzenie wniosku urlopowego w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.