Close

moduł

URLOPY

Jak wygenerować raport z miesięcznym zestawieniem czasu pracy?

Możesz wygenerować raport czasu pracy, który będzie zawierał zestawienie przepracowanych dni oraz godzin.

Liczba godzin pracy dziennie jest pobierana z ustawień konta pracownika. Jeżeli pracownik pracuje w nieregularnym trybie, w ustawieniach konta zamiast rzeczywistej liczby przepracowanych godzin znajduje się cyfra 1, więc przepracowane godziny nie będą zliczane – a jedynie dni.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Planowanie, a następnie zakładkę Czas pracy.

Generowanie raportu z miesięcznym zestawieniem czasu pracy w aplikacji HRnest

Krok 2

Widoczny raport możesz eksportować do formatu PDF lub do Excela – w tym celu wybierz odpowiedni link z prawego górnego rogu ekranu.

Generowanie raportu PDF lub Excel w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.