Close

moduł

URLOPY

Jak ustawić zastępstwo dla osoby akceptującej wnioski?

Wskazanie zastępstwa na czas nieobecności w pracy umożliwia upoważnienie innej osoby do akceptacji wniosków urlopowych w swoim imieniu.

Krok 1

Wybierz pozycję Zastępstwo z bocznego menu.

Przejście do sekcji Zastępstwo w aplikacji HRnest

Krok 2

Wybierz zakres dat obowiązywania zastępstwa, wskaż właściwą osobę i kliknij przycisk Dodaj. Możesz wskazać różne osoby do zastępstwa w różnych terminach – nad formularzem wyświetla się lista dotychczas ustawionych zastępstw.

Dodawanie zastępstwa w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.