Close

moduł

URLOPY

Jakie rodzaje raportów generuje moduł Urlopy?

W module Urlopy możliwe jest tworzenie i eksportowanie do Excela kilku rodzajów raportów:

  • Wykorzystanie limitów urlopowych;
  • Wykorzystanie miesięczne urlopu;
  • Rozbicie limitu urlopowego;
  • Wykorzystanie innych typów urlopów;
  • Zmiany statusów wniosków.

Raport Wykorzystanie limitów urlopowych pokazuje limit urlopu i ile z tego limitu pozostało do wykorzystania.

Raport Wykorzystanie miesięczne urlopu pokazuje wykorzystany limit urlopowy w rozbiciu na miesiące.

Raport Rozbicie limitu urlopowego pokazuje, w jaki sposób limit urlopowy został wykorzystany, przedstawiając złożone wnioski urlopowe w postaci chronologicznej listy.

Raport Wykorzystanie innych typów urlopów pokazuje, w jaki sposób zostały użyte inne urlopy – poza wypoczynkowym.

Raport Zmiany statusów wniosków pokazuje, jakie zmiany odnośnie wniosków obecnych w systemie dokonały się w wybranym okresie. Sprawdź, co oznaczają poszczególne statusy wniosków.

Ta strona korzysta z ciasteczek.