Close

moduł

URLOPY

Jak zmienić obieg dokumentów?

W systemie HRnest dostępne są cztery rodzaje obiegu dokumentów – wybierz ten, który najlepiej odpowiada strukturze Twojej firmy.

  • Pracownik -> Przełożony -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, a następnie jest kierowany do akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Dyrektor -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, następnie musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora, aby zostać skierowanym do ostatecznej akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Przełożony II -> Dyrektor -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, następnie musi zostać zatwierdzony przez przełożonego drugiego stopnia, później przez Dyrektora, żeby na końcu trafić do akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego – po zatwierdzeniu lub odrzuceniu kończy swój obieg w systemie. Dział kadr nie akceptuje wniosków, ale ma możliwość ich podglądu.

Krok 1

Aby zmienić typ obiegu, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij kafelek Konfiguracja Urlopy’.

Konfiguracja modułu Urlopy w aplikacji HRnest

Krok 2

Wybierz zakładkę Obieg dokumentu i kliknij przycisk ‘Zmień’ przy opcji Typ obiegu.

Zmiana typu obiegu wniosku urlopowego w systemie HRnest

Krok 3

Wybierz właściwy obieg dokumentu i kliknij w przycisk „Zapisz”.

Zmiana obiegu wniosku urlopowego w aplikacji HRnest

Krok 4

Jeśli wybrałeś typ obiegu angażujący dyrektora, musisz także wskazać osobę, która pełni jego funkcję.

Ustawienie dyrektora w obiegu wniosku urlopowego

Ta strona korzysta z ciasteczek.