Close

moduł

URLOPY

Jak wygenerować raport z miesięcznym zestawieniem czasu pracy?

System HRnest pozwala wygenerować raport zawierający miesięczne zestawienie przepracowanych godzin oraz dni. Dzienna liczba godzin pracy pobierana jest z ustawień konta pracownika. Jeżeli wynosi ona 1 (pracownik pracuje w trybie nieregularnym), to w raporcie zliczana jest jedynie liczba dni. Raport nie pokazuje faktycznie przepracowanej liczby godzin. W celu wygenerowania raportu należy wybrać z bocznego menu sekcję Planowanie, a następnie zakładkę Czas pracy. Możliwe jest również wyeksportowanie zestawienia do Excela – w tym celu należ kliknąć przycisk Eksportuj do Excela.

Raport z miesięczny zestawieniem czasu pracy w aplikacji HRnest

Włączanie/wyłączanie dostępu do raportu „Czas pracy”

W celu zablokowania/odblokowania dostępu do raportu Czas pracy należy wybrać z menu bocznego Konfiguracja, a następnie kafelek Konfiguracja Urlopy’ i w zakładce Planowanie wybrać odpowiednią opcję. Dostęp nadawany jest wszystkim pracownikom w firmie.

Konfiguracja modułu Urlopy w aplikacji HRnest
Włączanie pracownikom zakładki Czas pracy w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.