Close

moduł

URLOPY

Jak włączyć/wyłączyć sprawdzanie planu urlopowego przy wystawianiu wniosku?

W szczegółach wniosku urlopowego może pojawiać się informacja o tym, czy we wskazanym zakresie dat był wcześniej utworzony plan urlopowy.

Krok 1

Aby włączyć (lub wyłączyć) opcję, wybierz pozycję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie kliknij kafelek Konfiguracja Urlopy’.

Konfiguracja sprawdzania planu urlopowego w systemie HRnest

Krok 2

W zakładce Wnioski urlopowe znajdź opcję Sprawdzaj, czy urlop był zaplanowany i wybierz przycisk ‘Zmień’.

Ustawienie weryfikacji zaplanowanego urlopu w aplikacji HRnest

Krok 3

Jeśli w kroku 2 opcja została włączona, na dole każdego nowo wystawionego wniosku pojawi się informacja, czy we wskazanym zakresie dat utworzony był wcześniej plan urlopowy.

Wniosek powiązany z planem urlopowym w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.