Close

moduł

URLOPY

Jak włączyć możliwość edycji dni urlopu we wniosku urlopowym?

Wartość w polu Liczba dni urlopu we wniosku urlopowym jest wyliczana automatycznie na bazie dni wolnych w kalendarzu. Możesz umożliwić pracownikom modyfikację tych wyliczeń.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij kafelek Konfiguracja Urlopy’.

Konfiguracja modułu Urlopy w systemie HRnest

Krok 2

W zakładce Wnioski urlopowe znajdź opcję Blokuj edycję liczby dni urlopu w formularzu wniosku i wybierz przycisk ‘Zmień’

Blokada edycji liczby dni urlopu w systemie HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.