Close

moduł

URLOPY

Jak dodać / zmienić limity urlopowe dla wielu pracowników?

System HRnest umożliwia zbiorcze dodawanie / edytowanie limitów urlopowych dla pracowników, których konta zostały założone w systemie. Poniżej przedstawiona została procedura dodawania / edytowania wielu limitów jednocześnie.

Krok 1

Aby zbiorczo dodać lub edytować limity urlopowe wielu pracowników, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie – kafelek Narzędzia.

Przejście do konfiguracji Narzędzia w aplikacji HRnest

Krok 2

Wybierz zakładkę Dodaj wiele limitów urlopowych i pobierz szablon.

Dodawanie wielu limitów urlopowych w aplikacji HRnest

Krok 3

Wypełnij szablon danymi. W kolumnie ‘Rok’ wpisz bieżący rok, w kolumnie ‘Wymiar urlopu wypoczyn.’ wprowadź limit urlopu przewidziany na dany rok, a w kolumnie ‘w tym: na żądanie [dni]’ limit dni urlopu na żądanie. W jednym wierszu można dodać dane dotyczące tylko jednego pracownika. Jeśli w szablonie znajdują się dane pracownika, dla którego nie chcesz dodawać limitu, usuń przyporządkowany mu wiersz. Uzupełniony szablon zapisz na dysku.

UWAGA – Jeśli za pomocą pliku dodajesz limit zaległy, ustaw w kolumnie ‘w tym: na żądanie [dni]’ wartość ‘0’.

Wypełnienie szablonu dodawania wielu limitów urlopowych w aplikacji HRnest

Krok 4

Wybierz odpowiedni tryb importu danych:
Dodaj jedynie nowe limity – dodane zostaną tylko te pozycje, które nie istniały wcześniej w systemie,
Dodaj nowe limity i uaktualnij istniejące – nowe pozycje zostaną dodane, a istniejące wcześniej – uaktualnione o dane z szablonu.

Importowanie limitów urlopowych w aplikacji HRnest

Krok 5

Wskaż plik na dysku, a następnie wciśnij przycisk Załaduj.

Importowanie danych z pliku w aplikacji HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.