Close

moduł

URLOPY

Jak dodać nowy kalendarz?

Kalendarz dni wolnych wykorzystywany jest przez aplikację HRnest do automatycznego zliczania dni urlopu przy wystawianiu wniosków urlopowych. Zawiera on zestawienie dni wolnych (np. soboty, niedziele, święta) dla danego pracownika w danym roku. System umożliwia tworzenie wielu typów kalendarzy i przyporządkowywanie ich do określonych pracowników.

Krok 1

Aby dodać nowy kalendarz, kliknij w bocznym menu sekcję Konfiguracja, a następnie kafelek Kalendarz dni wolnych. Możesz też wybrać punkt 5 z sekcji Szybki startUstaw dni wolne od pracy na Stronie głównej.

Dodawanie nowego kalendarza z poziomu Konfiguracji w programie HRnest
Dodawanie nowego kalendarza z poziomu strony głównej

Krok 2

Przejdź do sekcji +Dodaj kalendarz i w pustym polu wpisz nazwę tworzonego kalendarza, a następnie kliknij Dodaj.

Dodawanie nowego kalendarza

Nowy kalendarz pojawi się po prawej stronie w sekcji Kalendarze. Szczegóły danego kalendarza i możliwość jego edycji dostępne są po kliknięciu przycisku Szczegóły przy nazwie danego kalendarza.

Lista z dodanymi kalendarzami

Ta strona korzysta z ciasteczek.