Close

Jak odblokować konto pracownika?

W systemie HRnest istnieją dwa typy blokady konta pracownika:
Zablokowani – to ci pracownicy, którzy zostali zablokowani przez Dział kadr,
Blokada (błędne hasło) – dotyczy osób, które pięciokrotnie wprowadziły błędne hasło przy logowaniu do systemu.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja, a następnie dzięki filtrowi Zablokowany? odnajdź nieaktywnych pracowników (Zablokowani lub Blokada – błędne hasło). Kliknij w ikonę szczegółów konta przy wybranym pracowniku.

Wyszukiwanie nieaktywnych pracowników w systemie HRnest

Krok 2

Opcja Konto aktywne umożliwia zmianę statusu pracownika z zablokowanego na aktywnego. Wybierz Odblokuj – użytkownik będzie mógł znów logować się do systemu i resetować hasło.

Odblokowanie konta pracownika w systemie HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.