Close

Jak dodać pracownika?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja.

Przejście do sekcji Organizacja w aplikacji HRnest

Krok 2

Wybierz przycisk Dodaj pracownika.

Dodawanie nowego pracownika w systemie HRnest

Krok 3

Wprowadź dane pracownika.

Pole Imię może zawierać maksymalnie 25 znaków, a pole Nazwisko – maksymalnie 50 znaków. Pola Organizacja, Adres e-mail, Stanowisko, Numer ewidencyjny i Komentarz mogą pozostać puste.

Jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, pracownik nie będzie otrzymywał mailowych powiadomień o zmianach statusów swoich wniosków.

Jeśli chcesz wyznaczyć przełożonego, który będzie akceptował wnioski urlopowe tego pracownika, wybierz odpowiednie nazwisko z rozwijanej listy w polu Przełożony. Jeśli nie chcesz wyznaczać przełożonego – wybierz ‘Nie’ w polu Czy wymaga przełożonego? Jeśli to ten pracownik ma być przełożonym dla innych osób, wybierz ‘Tak’ w polu Czy jest kierownikiem? – nazwisko pracownika będzie się pojawiało na rozwijanej liście wyboru na profilach innych osób.

Formularz dodawania nowego pracownika w aplikacji HRnest

Krok 4

Jeśli formularz został prawidłowo wypełniony, zostaniesz przeniesiony do widoku szczegółów konta pracownika. Oprócz wprowadzonych danych widzisz także login, jaki został przyporządkowany pracownikowi.

Znajdziesz tu również informację, czy dane konto jest aktywne – z tej pozycji masz możliwość blokowania i odblokowywania konta. Na zablokowane konto pracownik nie będzie mógł się zalogować.

Poniżej znajduje się sekcja Urlopy, zawierająca dane konfiguracyjne na potrzeby modułu urlopowego. Pole Liczba godzin urlopu / dzień określa liczbę godzin, jaką pracownik spędza w pracy w ciągu jednego dnia.

Pole Data rozpoczęcia pierwszej pracy pozwala na automatyczne wyliczanie proporcjonalnego limitu urlopu w pierwszym roku pracy danego pracownika. Jeśli nie jest to pierwszy rok pracy danej osoby, nie musisz uzupełniać pola.

Pole Wymiar etatu pozwala na automatyczne wyliczanie proporcjonalnego limitu urlopowego dla pracownika, który pracuje na część etatu i jest w pierwszym roku pracy. Jeśli pracownik pracuje na cały etat, pozostaw w tym miejscu cyfrę 1, natomiast jeśli na część etatu, uzupełnij odpowiednio: pół etatu – 0,5, 1/3 etatu – 0,33 itd.

Przejście do zakładki Urlopy w programie HRnest

Ta strona korzysta z ciasteczek.