Close

Jak wyznaczyć osobę tworzącą i akceptującą harmonogramy?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Konfiguracja ‘Czas pracy’.

Konfiguracja ustawień w module Czasu

Krok 2

Przejdź do zakładki Uprawnienia i wybierz z listy nowe osoby tworzące lub akceptujące harmonogramy. Decyzję potwierdź przyciskiem Dodaj.

Dodawanie uprawnień nowym osobom w module Czas pracy

Ta strona korzysta z ciasteczek.