Close

Jak dodać nową osobę do listy dostępów?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Konfiguracja ‘Czas pracy’.

Konfiguracja czasu pracy

Krok 2

Wejdź w zakładkę Uprawienia i najedź przy wybranym użytkowniku na ikonkę Lista dostępów.

Nadawanie uprawnień

Krok 3

Aby dodać dostęp, kliknij zielony przycisk Dodaj dostęp, zaś aby usunąć – czerwony przycisk Usuń.

Dodawanie i usuwanie dostępu dla tworzącego harmonogramy

Ta strona korzysta z ciasteczek.