Close

Usprawnienie #26 – Ważna zmiana w limitach urlopu wypoczynkowego

Wprowadziliśmy istotne usprawnienie – zmieniliśmy sposób ustawiania limitu urlopowego Pracownikom. Dzięki temu całość stanie się bardziej intuicyjna i z łatwością będzie można znaleźć informację o limicie proporcjonalnym.

Od tej chwili, żeby wprowadzić limit na dany rok, należy wpisać datę, od której ma obowiązywać wskazany limit. Dla limitu całorocznego jest to 01.01.RRRR, co oznacza, że wprowadzenie daty 01.01.2020 daje nam limit na rok 2020.

Dodawanie limitu urlopu wypoczynkowego w aplikacji HRnest

Dzięki funkcji wprowadzania limitu od daty jesteśmy w stanie zautomatyzować cały proces naliczania limitów. W sytuacji kiedy wiemy, że pracownikowi w połowie roku zwiększy się limit (np. z uwagi na staż pracy), to już teraz możemy to zaplanować, wprowadzając konkretną datę i wartość, po której limit nam się automatycznie zwiększy.

Limity urlopu wypoczynkowego proporcjonalne do stażu pracy w aplikacji HRnest

W związku z tym zmienił się też szablon Excela do zbiorczego wgrywania limitów. Pojawiła się kolumna ‘Data od[rrrr-mm-dd]’, w której należy wpisać datę, od której ma obowiązywać wskazany limit (dla limitu całorocznego wprowadź rrrr-01-01). W kolumnie ‘Wymiar urlopu wypoczyn.’ należy wprowadzić limit urlopu przewidziany na dany rok, a w kolumnie ‘w tym: na żądanie [dni]’ limit dni urlopu na żądanie. Kolumna ‘Komentarz’ może zostać pusta.

Szablon do pobrania Excel do dodawania wielu pracowników  w aplikacji HRnest

Zmiany te sprawią również, że znacznie szybciej będzie można ustawić limit urlopowy pracownikom rozpoczynającym swoją pierwszą pracę. Ze szczegółów konta Pracownika znikają pola ‘Data rozpoczęcia pierwszej pracy’ i ‘Wymiar etatu’. Teraz dzięki formularzowi zdefiniujemy dokładnie, ile dni urlopowych przypada w trakcie wybranego okresu i nie będzie możliwości wystawienia wniosku urlopowego na więcej dni, niż pracownikowi przysługuje. Samo rozwiązanie jest dużo bardziej elastyczne, bo pozwala na dodawanie różnych wariantów.

Dodawanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pierwszego roku pracy w aplikacji HRnest

Informacja ta jest widoczna bezpośrednio na liście limitów.

Limit urlopu wypoczynkowego dla pierwszej pracy w aplikacji HRnest

Uwaga: Zmiana ta dotyczy wszystkich nowo utworzonych kont oraz większości dotychczasowych, które mają włączony tryb limitów z datą. Tryb ten nie został włączony jedynie dla Klientów, u których są już dodani pracownicy w okresie pierwszej pracy w bieżącym roku.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.