Close

Usprawnienia #6 – zmiana przełożonego lub działu dla kilku pracowników jednocześnie

Sprawdź nowe usprawnienia systemu - dodaliśmy między innymi możliwość zbiorczej zmiany przełożonego i działu.

1. Umożliwiliśmy zmianę przełożonego lub działu dla wielu pracowników jednocześnie.

Zmiana jest możliwa tylko z poziomu konta Działu kadr. Aby jej dokonać, wybierz z menu bocznego pozycję Organizacja, a następnie zaznacz pola wyboru przy nazwiskach tych pracowników, których dział lub przełożony się zmienił. Wybierz jedną z dwóch akcji dostępnych na dole strony – Zmień przełożonego lub Zmień dział.

Wprowadziliśmy szereg usprawnień do aplikacji HRnest - sprawdź, co zmieniliśmy!

Pojawi się nowa rozwijana lista z nazwami działów lub nazwiskami przełożonych. Decyzję należy zaakceptować przyciskiem Wykonaj.

Sprawdź nowe usprawnienia w aplikacji do zarządzania pracownikami HRnest!

2. Umożliwiliśmy pomijanie obowiązującego obiegu dokumentu dla zwolnień lekarskich. Jeśli opcja jest aktywna, wniosek pracownika trafia bezpośrednio do Działu kadr. Przełożony dostanie powiadomienie mailowe o nowym dokumencie, ale nie musi go akceptować.

Aby włączyć nową opcję, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij w kafelek Konfiguracja Urlopy. Przejdź do zakładki Obieg dokumentu i przy opcji Pomiń obieg dokumentu dla zwolnień lekarskich zmień nie na tak.

Wprowadziliśmy nowe usprawnienia do modułu Urlopy aplikacji HRnest - sprawdź, co zmieniliśmy!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.