Close

Usprawnienia #31 – nowe funkcjonalności w Urlopach i Kartotece

W ostatnich kilku dniach wprowadziliśmy nowe, przydatne usprawnienia w Urlopach i Kartotece.

Pierwsze z nich dotyczy możliwości zbiorczego dodawania limitów urlopowych dla wybranych typów wniosków np. praca z domu. W Konfiguracji Urlopy wystarczy wybrać limit indywidualny dla danego typu wniosku, aby w następnym kroku móc skorzystać z gotowego szablonu służącego do zbiorczego wgrywania określonych limitów.

Limit indywidualny dla wybranych typów wniosków.
Szablon służący do zbiorczego dodawania limitów dla różnych typów wniosków.

Dodatkowo przy drukowaniu pliku PDF z wnioskiem urlopowym, pojawiła się opcja wyboru widoku – z historią akceptacji lub bez. Funkcja ta została również wprowadzona w module Delegacje, przy wydruku PWSów.

Wydruk PDF wniosku urlopowego z widokiem historii akceptacji lub bez historii.

W liście osób nieobecnych z poziomu konta Działu kadr widoczny jest symbol nieobecności oraz link do szczegółów wniosku.

Na liście nieobecnych symbol nieobecności i link do szczegółów wniosku.

W przypadku włączonej funkcji „Prośba o anulowanie wniosku w pierwszej kolejności trafia do Przełożonego” wysłana przez pracownika prośba o anulowanie wniosku trafia obecnie również do zastępcy przełożonego, który został wyznaczony na czas nieobecności głównego przełożonego. Zastępca, z poziomu swojego konta może prośbę o anulowanie wniosku zaakceptować lub odrzucić.

Wnioski do anulowania widoczne na koncie zastępcy kierownika.

Jedną ze zmian w module Kartoteka jest możliwość dodania Doświadczenia zawodowego – sekcja ta widoczna jest w szczegółach konta pracownika.

Ostatnia funkcjonalność dotyczy możliwości wyeksportowania do Excela wniosków pracowniczych kierowanych do Działu kadr.

Wnioski pracownicze kierowane do działu kadr wyeksportowane do Excela.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.