Close

Usprawnienia #30 – dalsze zmiany w Planowaniu i szereg udogodnień w Czasie pracy

Zebraliśmy do jednego miejsca kolejne zmiany, które pojawiły się w tym miesiącu. Są to dalsze usprawnienia sekcji Planowanie w module urlopowym i sporo usprawnień w Czasie pracy.

Pierwsza zmiana dotyczy sekcji Planowanie. Umożliwia ona zatwierdzanie z tego poziomu wniosków – dotychczas Dział kadr mógł jedynie podejrzeć ich szczegóły.

Możliwość zatwierdzania wniosków urlopowych z poziomu planowania w aplikacji HRnest,

Kolejna zmiana dotyczy raportu Ewidencja czasu pracy i Pracowników, którzy pracują nieregularnie w harmonogramie podstawowym. Teraz w kolumnie z liczbą godzin pracy dziennej podstawia się właściwa wartość bez sztucznych odchyleń.

Kolumna z dzienną liczbą godzin pracy w raporcie ewidencja czasu pracy w aplikacji HRnest.

Ponadto, w tym samym raporcie pojawiła się dodatkowa kolumna – informacja o projektach.

Kolumna z projektami w raporcie ewidencja czasu pracy w aplikacji HRnest.

Żeby ją włączyć, należy przejść do ustawień w konfiguracji Czasu pracy.

Aktywowanie kolumny projekty w raporcie ewidencja czasy pracy w aplikacji HRnest.

Zmienione zostały też ustawienia pory nocnej – do tej pory możliwe było wybieranie jedynie pełnych godzin, a teraz można ustawiać z dokładnością do kwadransów tj. 21, 21:15, 21:30, 21:45 itd.

Dodatkowo, w raporcie wykonania harmonogramu zwolnienia lekarskie zostały oznaczone innym kolorem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.