Close

Usprawnienia #23 – Wybór godzin w cząstkowych wnioskach urlopowych

Pojawiła się bardzo ważna zmiana w module urlopowym – od teraz, przy składaniu wniosku urlopowego na niepełny dzień, możemy dokładnie oznaczyć, jakich godzin on dotyczy.

Dotychczas, kiedy pracownik składał wniosek o urlop cząstkowy, mógł jedynie podać liczbę godzin, bez możliwości ich dokładnego określenia. Teraz będzie mógł je wprowadzić z dokładnością co do minuty, w zależności od tego, na jaki interwał czasowy zdecyduje się Dział kadr.

Żeby włączyć możliwość wystawiania wniosków na niepełny dzień, należy wybrać z lewego menu pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Konfiguracja Urlopy’.

Konfiguracja modułu Urlopy w aplikacji HRnest

W zakładce Wnioski urlopowe przy opcji „Pozwól pracownikom wystawiać wnioski cząstkowe” należy kliknąć przycisk ‘zmień’.

Zmiana ustawień cząstkowych wniosków urlopowych w aplikacji HRnest

Po włączeniu tej opcji możemy jednocześnie określić interwał czasowy przy wyborze godzin we wnioskach cząstkowych. Domyślnie jest ustawione 30 minut, ale mamy do wyboru również 1 minutę, 5 minut i 60 minut.

Wybór interwału czasowego przy wyborze godzin we wnioskach cząstkowych w aplikacji HRnest

Żeby złożyć cząstkowy wniosek urlopowy, należy odznaczyć pole ‘Cały dzień’ i wybrać zakres godzin.

Składanie cząstkowego wniosku urlopowego w aplikacji HRnest

Złożony cząstkowy wniosek urlopowy wygląda następująco:

Wniosek urlopowy na niepełny dzień w aplikacji HRnest

Możemy go również zobaczyć:

  • w zakładce Planowanie w module urlopowym,
Niepełny urlop widoczny w zakładce Planowanie w aplikacji HRnest
  • na Stronie głównej na liście osób nieobecnych,
Niepełny urlop widoczny na stronie głównej w aplikacji HRnest
  • w zakładce Rejestracja czasu w module Czas pracy,
  • oraz w mailowym raporcie z listą osób nieobecnych.
Niepełny dzień w raporcie osób nieobecnych w aplikacji HRnest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.