Close

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia

Zbliża się 15 sierpnia, pierwsze z dwóch świąt w tym roku, które przypada w sobotę. Według Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza, że za każde święto przypadające w sobotę, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy wolny dzień. 

Pracodawca ma możliwość ustalenia wolnego na dowolny dzień i nie będzie miało znaczenia, czy data ta wypada wcześniej. Należy jedynie pamiętać, aby wyznaczenie nastąpiło w okresie rozliczeniowym, w którym dane święto przypada. Tak więc jeżeli okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wolne w sierpniu 2020 r.

W sytuacji, kiedy pracodawca wprowadza dzień wolny zarządzeniem, nie ma konieczności wystawiania wniosku urlopowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca dał pracownikom dowolność w tej kwestii i żeby mogli oni samodzielnie wyznaczyć sobie dzień odbioru za święto.

W aplikacji HRnest istnieją obie możliwości. W pierwszym przypadku Dział kadr może ustawić w Kalendarzu dni wolnych jeden dzień, który pracownicy mogą sobie odebrać.

Aby to zrobić, wybierz na Stronie głównej w sekcji Szybki start punkt 5 – Ustaw dni wolne od pracy. Możesz też wybrać sekcję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie kafelek Kalendarz dni wolnych.

W drugim przypadku zaś pracownik może złożyć wniosek ‘odbiór za święto’, który składa się tak samo, jak tradycyjny wniosek urlopowy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.