Close

Nowa funkcja: raport kosztów delegacji według kategorii i metody płatności

Wprowadziliśmy nową funkcję do modułu Delegacje - sprawdź, jakie raporty możesz teraz generować!

Udostępniliśmy nową funkcję w module Delegacje. Teraz Dział kadr oraz osoba rozliczająca delegacje mają możliwość tworzenia raportu kosztów rozliczonych delegacji według nowych kryteriów: kategorii i metody płatności. Kategoria to cel wydatku, jaki został poniesiony przez pracownika – np. gastronomia, samolot, taxi, pociąg. Metoda płatności to forma, w jakiej pieniądze zostały przez pracownika wydane – np. gotówka, karta służbowa, karta pracownika. Tak, jak w wypadku każdego raportu w systemie Urlopek.pl, nowe zestawienia można wyeksportować do Excela.

1. Aby zapoznać się z nowymi typami raportów, należy wybrać pozycję Zestawienia kosztów delegacji z bocznego menu. Następnie należy kliknąć w link szczegóły, który znajduje się w nagłówku tabeli pod Koszty delegacji – rachunki, faktury (PLN).

Wypróbuj elektroniczne rozliczanie delegacji i oszczędzaj czas!

2. W tym miejscu do wyboru są dwie zakładki: Rachunki, faktury wg kategorii i Rachunki, faktury wg metody płatności. Po wybraniu każdej z nich pokaże się raport kosztów posegregowany według danego kryterium. Koszty są tu także podzielone według miesięcy. Dzięki filtrom możesz generować raporty z określonych lat, dla wybranych pracowników lub działów.

Rozliczanie delegacji online pozwala na generowanie raportów poniesionych kosztów.

3. Nowe raporty mogą być pobrane i eksportowane. W tym celu wybierz właściwą zakładkę i kliknij w link Wyeksportuj do Excela.

Rozliczanie delegacji online umożliwia tworzenie różnorodnych raportów poniesionych kosztów.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.