Close

Nowa funkcja: Czas pracy roczny

Dzięki nowej funkcji będzie można przeglądać czas pracy w ujęciu rocznym.

Dodaliśmy nową funkcję do modułu Urlopy. Aby ułatwić układanie planów pracy z dużym wyprzedzeniem oraz ich rozliczanie, teraz w sekcji Planowanie jest dostępny widok czasu pracy dla jednego pracownika w ujęciu rocznym.

Nowa zakładka nazywa się Czas pracy roczny i jest dostępna w module Urlopy w sekcji Planowanie. Znajdziecie w niej dokładny czas pracy danego pracownika w ciągu roku podzielony na miesiące. Widok uwzględnia liczbę przepracowanych godzin w ciągu dnia, wykorzystane urlopy i delegacje.

Dane z przeszłości są zgodne z przepracowanym harmonogramem pracy, a dane z przyszłości przedstawiają zaplanowany czas pracy dla danego pracownika, w tym także planowane urlopy i wystawione wniosku urlopowe.

Aby otworzyć widok czasu pracy dla danego pracownika, należy najpierw wybrać dział, w jakim pracuje, a następnie wyszukać jego nazwisko na liście. Strzałki umożliwiają przechodzenie do widoku poprzednich i przyszłych lat pracy.

Nowa funkcja pozwala na jeszcze wygodniejsze planowanie czasu pracy.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.