Close

Delegowany czy oddelegowany – i jaka to różnica?

Delegacja to nie to samo co oddelegowanie pracownika

Rozwój firmy zazwyczaj wiąże się z coraz częstszą potrzebą delegowania pracowników – na targi i konferencje, do klientów, w końcu także do nowych oddziałów. O ile krótkie podróże służbowe nie budzą żadnych formalnych wątpliwości, to przy dłuższych pojawia się pytanie, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z oddelegowaniem pracownika, czyli z punktu widzenia kadr – z zupełnie inną procedurą. Jak odróżnić jedną od drugiej?

Podróż służbowa

Podróż służbowa ma miejsce, kiedy pracodawca wysyła pracownika do pracy w miejscu innym, niż zostało wskazane w jego umowie o pracę. Często ta czasowa zmiana miejsca pracy wiąże się także ze zmianą zakresu obowiązków, jednak nowe zadania muszą odpowiadać kwalifikacjom pracownika, a wynagrodzenie w okresie delegacji nie może zostać obniżone. Oprócz standardowej wypłaty pracownikowi w podróży służbowej należy się także dieta, czyli zwrot kosztów związanych ze zwiększonymi wydatkami na jedzenie – chyba że pracodawca zapewnia pracownikowi posiłki. Wszelkie niezbędne koszty dojazdów i noclegów również spoczywają na pracodawcy – pracownik może ubiegać się o zaliczkę na ich poczet lub rozliczyć się po powrocie do siedziby firmy na podstawie faktur i rachunków. W razie ewentualnego leczenia za granicą pracownik może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Rozliczenie odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, jakie pracownik otrzymuje przed wyjazdem.

Oddelegowanie

Oddelegowanie ma miejsce, kiedy pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające umowę. Umowa o pracę, która dotychczas obowiązywała pracownika, zmienia się co najmniej w dwóch punktach: tego dotyczącego miejsca wykonywania pracy i tego dotyczącego wysokości wynagrodzenia. Jeśli oddelegowanie ma miejsce za granicę, pracodawca musi zapewnić pracownikowi takie minimalne warunki pracy, jakie obowiązują w danym państwie (w zakresie m.in. urlopów, wynagrodzenia, bezpieczeństwa). Ponieważ każdy kraj ma nieco inne przepisy w tym zakresie, na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia nowych praw i obowiązków oddelegowanego pracownika. Nie zmieniają się za to warunki ubezpieczenia – jeśli pracownik jest wysyłany za granicę na krócej niż 24 miesiące i nie zastępuje innego oddelegowanego pracownika, nadal podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Pracodawca nie jest zobowiązany do opłacania kosztów podróży i noclegów oddelegowanego pracownika.

Jak odróżnić podróż służbową od oddelegowania?

Jak widać, różnice między delegacją a oddelegowaniem wynikają głównie z kroków, jakie podejmie pracodawca. Pozostałe rozbieżności są raczej płynne i często trudno określić, do którego pojęcia jest danej sytuacji bliżej. Podróż służbowa powinna być sytuacją wyjątkową, która nie zmienia warunków wykonywania pracy, a oddelegowanie – stałą zmianą warunków pracy. Chociaż przepisy nie regulują wprost długości trwania jednego i drugiego, aby ułatwić pracodawcom podjęcie decyzji przyjmuje się, że każdy wyjazd pracownika trwający krócej niż trzy miesiące można potraktować jako podróż służbową, a dłuższy niż trzy miesiące – trzeba potraktować jako oddelegowanie pracownika.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ta strona korzysta z ciasteczek.